Demark (Changxing) Injection System Co., Ltd Shanghai Branch for International Trade

  • Địa chỉ: Room 310, No.1065, West Zhongshan Road, Shanghai, China
  • Số fax:
    +86-21-60391123
  • mã bưu điện:
    200051

Demark (Changxing) Injection System Co., Ltd

Nhận báo giá miễn phí